חממת הפרפרים - אי הפרחים
תמונה הבאה
הגן האיטלקי - אי הפרחים
תמונה קודמת

עץ סקוויה ענקית - Sequoiadendron giganteum - אי הפרחים

גרמניה » אגם בודנזי

עץ סקוויה ענקית - Sequoiadendron giganteum - אי הפרחים
עץ סקוויה ענקית - Sequoiadendron giganteum - אי הפרחים