המסגד האדום - טאג' מאהל
תמונה הבאה
טאג' מאהל - אגרה
תמונה קודמת

טאג' מאהל

הודו » אגרה

טאג' מאהל
טאג' מאהל