טאג' מאהל - הודו
תמונה הבאה
פנים המבנה - טאג' מאהל
תמונה קודמת

קליגרפיה ערבית - טאג' מאהל

הודו » אגרה

קליגרפיה ערבית - טאג' מאהל
קליגרפיה ערבית - טאג' מאהל