שער הכניסה - טאג' מאהל
תמונה הבאה
קליגרפיה ערבית - טאג' מאהל
תמונה קודמת

טאג' מאהל - הודו

הודו » אגרה

טאג' מאהל - הודו
טאג' מאהל - הודו