טאג' מהאל - הודו
תמונה הבאה
טאג' מאהל - הודו
תמונה קודמת

שער הכניסה - טאג' מאהל

הודו » אגרה

שער הכניסה - טאג' מאהל
שער הכניסה - טאג' מאהל