טאג' מהאל - אגרה
תמונה הבאה
שער הכניסה - טאג' מאהל
תמונה קודמת

טאג' מהאל - הודו

הודו » אגרה

טאג' מהאל - הודו
טאג' מהאל - הודו