Phra Khan Thavaraj
תמונה הבאה
מקדש נה פרה מאנה - איותיה
תמונה קודמת

Phra Khan Thavaraj

תאילנד » איותיה

בחדר קטן ליד המקדש מוצבת דמות בודהא בשם Phra Khan Thavaraj. דמות זו היא די עתיקה, כנראה מן המאה ה-7 או השמינית.
Phra Khan Thavaraj