סרטן סאלי לייטפוט (2003) Sally Lightfoot Crab
תמונה הבאה
אנפת לבה (2003) Lava Heron
תמונה קודמת

אריה ים (2003) Californian Sea-Lion

אקוודור » איי גלפאגוס

לאריות הים (Sea Lions), בניגוד לכלבי-הים (Seals), יש אזניים אותן ניתן לראות בבירור. כמו-כן יכולים אריות הים להשתמש בסנפיריהם כדי להרים את גופם מן הקרקע בעת ההליכה.

אריות הים ממלאים את חופי איי גלפאגוס במספרים גדולים.
אריה ים (2003) Californian Sea-Lion