סולה כחולת רגל (2003)Blue Footed Boobie
תמונה הבאה
סרטן סאלי לייטפוט (2003) Sally Lightfoot Crab
תמונה קודמת

פלמינגו בכיר (2003) Greater Flamingo

אקוודור » איי גלפאגוס

ציפורי הפלמינגו חיות במספרים קטנים בכמה מן הלאגונות הפזורות בין איי גלפאגוס.

נראה שפחות מ-500 פרטים מזן זה נמצאים בכל האיים יחדם.

להבדיל מבעלי החיים האחרים באיים, ציפורים אלו לא מאפשרות למבקרים להתקרב אליהם יתר על המידה, ולכן הן ניצפות בדרך כלל מרחוק.
פלמינגו בכיר (2003) Greater Flamingo