סרטן
תמונה הבאה
צב ענק (2003) Giant Tortois
תמונה קודמת

שקנאי חום (2003) Brown Pelican

אקוודור » איי גלפאגוס

השקנאי החום מצוי בכמויות גדולות באיי גלפאגוס, כמו גם לאורך רצועת החוף של דרום, מרכז וצפון אמריקה. עם זאת נחשב תת-המין של איי גלפאגוס לייחודי (Endemic) לאיים.
שקנאי חום (2003) Brown Pelican