קופת טמרין (2002) Saddleback Tamarin

קופת טמרין (2002) Saddleback Tamarin

מימי, קופת טמרין (Saddleback Tamarin), ידועה בכך שהיא מפליאה את נשיכותיה בכל מי שמתקרב אליה יותר מדי.

משמעות המילה Saddleback היא גב-אוכף. שם זה נובע מרעמת השיער הנפוחה על גבם של קופיפים אלו.