מתנדב עם קוף קפוצ'ין חום (2001)Volunteer & Brown Capuchin Monkey
תמונה הבאה
קופת טמרין (2002) Saddleback Tamarin
תמונה קודמת

מתנדבת עם קוף עכביש (2001)Volunteer with a Spider Monkey

בוליביה » אינטי וורה יאסי

מתנדבת עם קוף עכביש (2001)Volunteer with a Spider Monkey