איקה - שן כריש מאובנת (2002)

איקה - שן כריש מאובנת (2002)

שיני כריש מאובנות נמצאות בכמויות עצומות באזור העיר איקה שבפרו. אין מדובר בגימיק - כל אחד יכול להרכיב לעצמו אוסף נאה שיני כריש לאחר זמן קצר של שוטטות. עם זאת, נדרשת הבנה גאולוגית כדי לדעת היכן כדאי לחפש.

האזור בו נמצאות שיני הכריש אינו מוגדר כשמורת טבע, ולכן איסוף שיני הכריש הנמצאות על פני השטח הינו חוקי. באזורים שאינם מוגדרים כשמורת טבע מטיל החוק בפרו איסור אך ורק על החפירה באדמה.