מחנה הבסיס (2000) Base Camp
תמונה הבאה
צ'ומרונג (2000) Chomrong
תמונה קודמת

צ'ומרונג (2000) Chomrong

נפאל » אנאפורנה

הכפר צ'ומרונג (Chomrong) מהווה צומת דרכים בדרך אל מחנה הבסיס וממנו.

הכפר ידוע במדרגות אותן צריכים המטיילים לטפס בדרכם חזרה ממחנה הבסיס, 2115 במספר, כדי להגיע לכפר.
צ'ומרונג (2000) Chomrong