עמק אזפה - ציורי קרקע (2002) Azapa Valley
תמונה הבאה
אגם צ'ונגרה (2002) Lago Chungara
תמונה קודמת

וויסקאצ'ת הרים (2002) Mountain Viscacha

צ'ילה » אריקה

אחת החיות אותן ניתן לראות מקרוב בפארק הלאומי לאוקה היא הוויסקאצ'ה, חיה הדומה לארנב, אך בעלת זנב ארוך.

חיות אלה נמצאות בפארק באופן קבוע סמוך לתחנת השומרים בכניסה לפארק, במקום בשם לאס קוובס (Las Cuevas).
וויסקאצ'ת הרים (2002) Mountain Viscacha