אגם צ'ונגרה (2002) Lago Chungara
תמונה הבאה
וויסקאצ'ת הרים (2002) Mountain Viscacha
תמונה קודמת

עמק אזפה - ציורי קרקע (2002) Azapa Valley

צ'ילה » אריקה

עמק אזפה - ציורי קרקע (2002) Azapa Valley