מוזיאון השטאזי - ברלין
תמונה הבאה
מוזיאון השטאזי - Stasi Museum
תמונה קודמת

מוזיאון השטאזי - דגימות ריח של חשודים שנשמרו בארכיון לשימוש עתידי

גרמניה » ברלין

מוזיאון השטאזי - דגימות ריח של חשודים שנשמרו בארכיון לשימוש עתידי.
מוזיאון השטאזי - דגימות ריח של חשודים שנשמרו בארכיון לשימוש עתידי