השוק הצף - Floating Market
תמונה הבאה
יער טראם - Tram Forest
תמונה קודמת

דלתת מקונג - Mekong Delta

וייטנאם » דלתת המקונג

חלק גדול מהתנועה בתוך הדלתא מתבצע באמצעות סירות, והשווקים השוקקים ביותר הינם השווקים הצפים בהם מציעים האיכרים את מרכולתם מתוך סירות.

בתמונה - חלון ראווה המציג את המוצרים הנמכרים בסירה מסויימת באחד השווקים הצפים בדלתא.

דלתת מקונג היא האזור הדרומי ביותר בויטנאם. היא נוצרה על ידי המניפה שיוצר נהר המקונג (Mekong) לפני שהוא נשפך לים.

הדלתא כיום עדיין מתרחבת לתוך הים בקצב של עד שמונים מטרים בשנה.
דלתת מקונג - Mekong Delta