השוק הצף - Floating Market
תמונה הבאה
דלתת מקונג - Mekong Delta
תמונה קודמת

השוק הצף - Floating Market

וייטנאם » דלתת המקונג

חלק גדול מהתנועה בתוך הדלתא מתבצע באמצעות סירות, והשווקים השוקקים ביותר הינם השווקים הצפים בהם מציעים האיכרים את מרכולתם מתוך סירות.

דלתת מקונג היא האזור הדרומי ביותר בויטנאם. היא נוצרה על ידי המניפה שיוצר נהר המקונג (Mekong) לפני שהוא נשפך לים.

הדלתא כיום עדיין מתרחבת לתוך הים בקצב של עד שמונים מטרים בשנה.
השוק הצף - Floating Market