דלתת מקונג - Mekong Delta
תמונה הבאה
השוק הצף - Floating Market
תמונה קודמת

השוק הצף - Floating Market

וייטנאם » דלתת המקונג

פרח הלוטוס פורח במקומות רבים בויטנאם, ובינהם בדלתת מקונג (Mekong Delta).

עבור הוויטנאמים מסמל פרח הלוטוס טוהר ושלום, והוא אחד מגלגוליו של האל. הפרח עולה טהור ונקי מתוך מים עומדים ובוציים, ולכן נתפס כראוי לחיקוי, ומלמד ניתוק מדאגות חומריות.

הלוטוס גדל במים רדודים, ועלי הכותרת שלו נפתחים ביום ונסגרים בלילה.
השוק הצף - Floating Market