זאו קוויט - Xeo Quyt
תמונה הבאה
דלתת מקונג - Mekong Delta
תמונה קודמת

פרח הלוטוס

וייטנאם » דלתת המקונג

פרח הלוטוס