מנהרות וין מוק - Vinh Moc Tunnels
תמונה הבאה
מנהרות וין מוק - האזור המפורז
תמונה קודמת

הוונג האוא (2001) Huong Hoa

וייטנאם » הווא

העיירה הוונג הווא (Huong Hoa) או קה סאן (Khe San Town) כפי שהיא נקראה בתקופת הנוכחות האמריקאית, מאוכלסת בבני שבט הברו (Bru) שעברו לגור בעיירה מן ההרים הסמוכים.

העיירה ידועה בעיקר הודות לבסיס המפורסם מתקופת מלחמת ויטנאם ששכן סמוך לה, בסיס האש קה סאן.
הוונג האוא (2001) Huong Hoa