חנות זכוכית, ראוונה שלוכט - Ravennaschlucht
תמונה הבאה
שביל אנטוני התרנגול - פלדברג
תמונה קודמת

בית שעון - ראוונה שלוכט - Ravennaschlucht

גרמניה » היער השחור

בית המשמש גם בתור שעון קוקיה גדול, שהוא אחד משעוני הקוקיה הגדולים בעולם (אם לא הגדול שבהם). אחת לשעה השעון מצלצל, הקוקיה יוצאת, ובובות לבושות בלבוש מסורתי יוצאות בריקוד אל המרפסת שלו.
בית שעון - ראוונה שלוכט - Ravennaschlucht