הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה
תמונה הבאה
הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה
תמונה קודמת

הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני

בורמה » הכפר שוודאונג

הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני