הכפר שוודאונג
תמונה הבאה
הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני
תמונה קודמת

הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה

בורמה » הכפר שוודאונג

הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה