הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני
תמונה הבאה
הכפר שוודאונג - Shwedaung - בנייה קולונאילית מראשית המאה
תמונה קודמת

הכפר שוודאונג

בורמה » הכפר שוודאונג

הכפר שוודאונג