הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני
תמונה הבאה
הכפר שוודאונג
תמונה קודמת

הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני

בורמה » הכפר שוודאונג

הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני