הכפר שוודאונג - Shwedaung - מרכזיית הטלפון המשוכללת
תמונה הבאה
הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני
תמונה קודמת

הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני

בורמה » הכפר שוודאונג

הכפר שוודאונג - Shwedaung - השוק הצבעוני