הכפר שוודאונג - Shwedaung
בנייה קולונאילית מראשית המאה
תמונה הבאה
מקדש שוומיטמן - Shwemyetman Temple - בודהא עם משקפיים
תמונה קודמת

מקדש שוומיטמן - Shwemyetman Temple - בודהא עם משקפיים

בורמה » הכפר שוודאונג

מקדש שוומיטמן - Shwemyetman Temple - בודהא עם משקפיים