אלת הנחשים - הירקליון

אלת הנחשים - הירקליון

דמות של אישה המחזיקה בנחש בעל אחת מידיה. התגלתה בארמון קנוסוס.