המוזיאון הארכיאולוגי של הירקליון
תמונה הבאה
גביע טיקסי בצורת ראש שור
תמונה קודמת

אלת הנחשים - הירקליון

כרתים » הרקליון

דמות של אישה המחזיקה בנחש בעל אחת מידיה. התגלתה בארמון קנוסוס.
אלת הנחשים - הירקליון