דיסק פאיסטוס

דיסק פאיסטוס

דיסק פאיסטוס - דיסק חימר שעל שני צדדיו 242 סימנים מסודרים בספירלה. תוכן הכתב לא פוענח עד היום למרות נסיונות רבים. התגלה בחפירות פאיסטוס.