דגם של ארמון קנוסוס
תמונה הבאה
פסל קופץ על שור
תמונה קודמת

דיסק פאיסטוס

כרתים » הרקליון

דיסק פאיסטוס - דיסק חימר שעל שני צדדיו 242 סימנים מסודרים בספירלה. תוכן הכתב לא פוענח עד היום למרות נסיונות רבים. התגלה בחפירות פאיסטוס.
דיסק פאיסטוס