הקופץ על שור - ציור קיר
תמונה הבאה
דיסק פאיסטוס
תמונה קודמת

דגם של ארמון קנוסוס

כרתים » הרקליון

דגם של ארמון קנוסוס