הקופץ על שור - ציור קיר

הקופץ על שור - ציור קיר

קפיצה על שור (ציור קיר) - ציור המתאר מעין תחרות בה המתחרה קופץ מעל שור. התגלה בארמון קנוסוס.