טבעת זהב מאיזופטה (Isopata)
תמונה הבאה
דגם של ארמון קנוסוס
תמונה קודמת

הקופץ על שור - ציור קיר

כרתים » הרקליון

קפיצה על שור (ציור קיר) - ציור המתאר מעין תחרות בה המתחרה קופץ מעל שור. התגלה בארמון קנוסוס.
הקופץ על שור - ציור קיר