קנוסוס - שיחזור מבנה
תמונה הבאה
טבעת זהב מאיזופטה (Isopata)
תמונה קודמת

טבעת החותם של המלך מינוס

כרתים » הרקליון

טבעת החותם של המלך מינוס