צריח ממלוכי - הר הבית
תמונה הבאה
ערבסקה בכיפת הסלע
תמונה קודמת

חלון - כיפת הסלע

ירושלים » הר הבית

חלון - כיפת הסלע