המפל הגדול (2002) Salto Grande
תמונה הבאה
קרני פאיינה (2003)Cuernas del Paine
תמונה קודמת

אגם נורדנסקחולד (2002) Lago Nordenskjold

צ'ילה » טורס דל פיינה

אגם נורדנסקחולד (2002) Lago Nordenskjold