מקדש שווה-דגון - Shwedagon
תמונה הבאה
מקדש שווה-דגון - Shwedagon
תמונה קודמת

מקדש שווה-דגון - Shwedagon

בורמה » ינגון

מקדש שווה-דגון - Shwedagon