הכפר אבניקו (2002) Abanico
תמונה הבאה
רקדניות (2002)
תמונה קודמת

הפארק הלאומי לאגונה לאחה (2002)Laguna del Laja National Park

צ'ילה » לאגונה לאחה

פני השטח הסובבים את הר-הגעש אנטוקו מתחלקים בין משטחי לאבה שחורים ויערות עבותים.
הפארק הלאומי לאגונה לאחה (2002)Laguna del Laja National Park