מפלי טרביינו (2002)Saltos del Torbellino
תמונה הבאה
סוס באפיק נהר לאחה (2002)
תמונה קודמת

לאגונה לאחה (2002) Laguna del Laja

צ'ילה » לאגונה לאחה

אגם לאחה נוצר כתוצאה מהתפרצותו של הר הגעש אנטוקו ב-1852, שחסמה את דרכו של נהר לאחה. עד היום לא חצבו לעצמם המים מעבר דרך מחסום הלבה, ואת דרכם מן האגם הם עושים על-ידי הסתננות דרך הלבה, כך שהם יוצאים בצידו השני של מחסום הלבה כשהם זכים וטהורים.
לאגונה לאחה (2002) Laguna del Laja