הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano
תמונה הבאה
לאגונה לאחה (2002) Laguna del Laja
תמונה קודמת

מפלי טרביינו (2002)Saltos del Torbellino

צ'ילה » לאגונה לאחה

פני השטח הסובבים את הר-הגעש אנטוקו מתחלקים בין משטחי לאבה שחורים ויערות עבותים.
מפלי טרביינו (2002)Saltos del Torbellino