הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano
תמונה הבאה
הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano
תמונה קודמת

הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano

צ'ילה » לאגונה לאחה

פני השטח הסובבים את הר-הגעש אנטוקו מתחלקים בין משטחי לאבה שחורים ויערות עבותים.
הר הגעש אנטוקו (2002) Antuco Volcano