קיימן שחור (2003) Black Cayman
תמונה הבאה
ציפור (2003)
תמונה קודמת

צבי פמפה (2003) Pampas Deer

ארגנטינה » לגונת איברה

צבי הפמפה נמצא כיום בסכנת הכחדה בשל ייבושם של אזורי המחייה שלו למטרות גידול בקר.
צבי פמפה (2003) Pampas Deer