צבי פמפה (2003) Pampas Deer

צבי פמפה (2003) Pampas Deer

צבי הפמפה נמצא כיום בסכנת הכחדה בשל ייבושם של אזורי המחייה שלו למטרות גידול בקר.