קפיברה (2003) Capybarra
תמונה הבאה
אנפה לבנת צוואר (2003)White-necked Heron
תמונה קודמת

(2003) Red-crested Cardinal and two Bay-Winged Cowbirds

ארגנטינה » לגונת איברה

ביצות איברה מלאות במעל שלוש מאות סוגים שונים של ציפורים.
(2003) Red-crested Cardinal and two Bay-Winged Cowbirds