(2003) Great Kiskadee
תמונה הבאה
(2003) Red-crested Cardinal and two Bay-Winged Cowbirds
תמונה קודמת

קפיברה (2003) Capybarra

ארגנטינה » לגונת איברה

הקפיברה הינה המכרסם הגדול ביותר בעולם. הקפיברה יכולה לגדול עד לגודל של 120 ס"מ באורך, ולמשקל של עד 50 ק"ג.

הקפיברות הינן שחיניות מעולות וחובבות מושבעות של אמבטיות בוץ.

אנשי דרום אמריקה צדים את הקפיברות בשביל בשרן.
קפיברה (2003) Capybarra