ביצות איברה (2003)
תמונה הבאה
קפיברה (2003) Capybarra
תמונה קודמת

(2003) Great Kiskadee

ארגנטינה » לגונת איברה

ביצות איברה מלאות במעל שלוש מאות סוגים שונים של ציפורים.
(2003) Great Kiskadee