ביצות איברה (2003)

ביצות איברה (2003)

ביצות איברה מלאות במעל שלוש מאות סוגים שונים של ציפורים.