ציפור (2003)
תמונה הבאה
(2003) Great Kiskadee
תמונה קודמת

ביצות איברה (2003)

ארגנטינה » לגונת איברה

ביצות איברה מלאות במעל שלוש מאות סוגים שונים של ציפורים.
ביצות איברה (2003)