קפיברה (2003) Capybarra
תמונה הבאה
ביצות איברה (2003)
תמונה קודמת

ציפור (2003)

ארגנטינה » לגונת איברה

ביצות איברה מלאות במעל שלוש מאות סוגים שונים של ציפורים.
ציפור (2003)