הדרך לקורויקו (2001)
תמונה הבאה
פאס הפיסגה (2001) Cumbre Pass
תמונה קודמת

דרך המוות (2001) Death Road

בוליביה » לה פאס

לא מספיק שדרך המוות תלולה ביותר, בנוסף היא גם צרה, בוצית, ומתפתלת על סף התהום, שלעיתים מגיע עד 1000 מטרים בגובהו. מתכון לאסון. ואסונות אכן קרו, ומכאן השם - דרך המוות.

דרך המוות (2001) Death Road