דרך המוות (2001) Death Road
תמונה הבאה
הדרך לקורויקו (2001)
תמונה קודמת

דרך המוות (2001)

בוליביה » לה פאס

לא מספיק שהדרך תלולה ביותר, בנוסף היא גם צרה, בוצית, ומתפתלת על סף התהום, שלעיתים מגיע עד 1000 מטרים בגובהו. מתכון לאסון. ואסונות אכן קרו, ומכאן השם - דרך המוות.
דרך המוות (2001)