פרט מתוך שיש אלגין - המוזיאון הבריטי - לונדון
תמונה הבאה
הביג בן - לונדון
תמונה קודמת

אבן רוזטה - המוזיאון הבריטי - לונדון

אנגליה » לונדון

אבן רוֹזֵטָה היא אבן מצרית עתיקה אשר עליה חקוק צו מלכותי, שהוצא בממפיס בשנת 196 לפנה"ס מטעם המלך תלמי החמישי. הצו כתוב בשלושה סוגי כתב שונים: כתב חרטומים, כתב דמוטי וכתב יווני עתיק, ומאחר שתוכנו זהה למדי בכל שלושת סוגי הכתב, הוא שימש בעת החדשה מפתח לפענוח כתב החרטומים המצרי.
אבן רוזטה - המוזיאון הבריטי - לונדון